Постіндустріальне суспільство

Це окрема сфера суспільної діяльності, із своїми специфічними практиками, із власною інфраструктурою, із окремою суспільно-професійною групою, яка безпосередньо пов'язана із "суто культурними" практиками та інфраструктурою; решті суспільства відводиться роль пасивних споживачів культурного продукту або ж "некваліфікованих" користувачів культурної інфраструктури