Креативні індустрії

Це тип соціально-культурних практик, в яких інтегруючу функцію займає творчий та культурний компонент, такий як: діяльність в сферах візуальних чи виконавських мистецтв; ремесел чи дизайну; кіно, телебачення та медіа.

Від англійського Creative Class. Це соціо-економічний клас, назву якого запровадив Річард Флоріда, професор Університету Торонто. За Флорідою – це ключова рушійна сила економічного розвитку пост-індустріальних міст США. Цей клас складають працівники розумової сфери, інтелектуали, різного роду художники, які складають економічну потугу.