Креативні індустрії

Це тип соціально-культурних практик, в яких інтегруючу функцію займає творчий та культурний компонент, такий як: діяльність в сферах візуальних чи виконавських мистецтв; ремесел чи дизайну; кіно, телебачення та медіа.

Принцип розподілу культурних ресурсів.Демократична держава чи місто не можуть розвивати лише елітарну культуру, яка часто має інституційне оформлення (наприклад опера). Натомість варто приділяти увагу тому як обслуговуються інтереси громади, включаючи суб-культури та національні меншини.