Творчі міста

Від англійського Creative City. Це поняття розвинув британець Чарльз Лендрі наприкінці 1980-х і з того часу ця концепція стала глобальним рухом, який опирається на нову парадигму планування міст. Вона описана в його праці "Творче місто: путівник для міських інноваторів"