Мережеве суспільство

Від англійського Network Society, суспільство, яке ґрунтується на горизонтальних соціальних зв’язках і головну роль в якому відіграють не ієрархічні моделі, а соціальні мережі. Значну роль в формуванні такого суспільства відіграють сучасні комунікації, особливо мережевого типу на зразок Інтернету. Автором терміну є іспанський соціолог Мануель Кастельс, який спеціалізується в галузі теорії інформаційного суспільства.